Skip to main content

11 posts tagged with "docker"

View All Tags

Kongvut Sangkla

Intro

สวัสดีครับ บทความนี้เป็นการทดสอบความตึงเครียด (stress) กับ Memory swap เป็นการทำ PoC เพื่อทดสอบสมมุติฐานว่า "ถ้าสมมุติ Swap Memory ไม่เพียงพอจะเกิดอะไรขึ้น" เป็นบทความเสริมจาก "วิธีการจัดการ Resouces limits ของ CPU (cores) และ Memory ใน Docker containers"

เพื่อเสริมเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน Memory swap ใน Docker container ช่วยเพิ่มเข้าใจและการปรับค่าที่เหมาะสม

Kongvut Sangkla

Intro

สวัสดีครับ บทความนี้จะพูดถึง shm (shared memory) ใน Docker ซึ่งเป็นการจัดการ Memory แบบหนึ่งใน Container เป็นบทความเสริมจาก "วิธีการจัดการ Resouces limits ของ CPU (cores) และ Memory ใน Docker containers"

โดยตามปกติค่าของ shm ของ Docker ได้กำหนด Default ไว้ที่ 64MB และเพิ่มได้ด้วย Option --shm-size หรือ shm_size สำหรับ Docker compose

Kongvut Sangkla

Intro

สวัสดีครับ บทความนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Docker คือวิธีจำกัดการใช้งาน CPU (cores) และ RAM ใน Docker containers โดยปกติ Docker containers จะมีการใช้ Resources ร่วมกัน (sharing) โดยที่บางครั้งอาจจะมี Container บางตัวใช้ CPU, RAM เกินไป

ผลจากการใช้ CPU, RAM เกินไปก็จะส่งผลทำให้ Resources และประสิทธิภาพของ Host ลดลง ดังนั้นบทความนี้จะอธิบายวิธีการจำกัด Resources เหล่านั้นเพื่อให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมดีที่สุด

Docker Resouces limits

Kongvut Sangkla

Intro

สวัสดีครับ บทความนี้เขียนเกี่ยวกับ Docker โดยจะเป็นเทคนิคการลดขนาด Image size หลังจากที่ Build Dockerfile เพื่อสร้าง Docker images ไว้สำหรับใช้รัน Containers

ดังนั้นการ Optimizing เพื่อทำให้ Docker image เบา (slim) ที่จะช่วยเพิ่มความเร็วและลดขนาดบนดิสสำหรับ Build และ Deploy Containers ที่ควรเข้าใจและฝึกฝนการปรับแต่ง Docker image ให้เหมาะสม

docker multiple stages

Kongvut Sangkla
Tags:

Intro

สวัสดีครับ บทความนี้เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับ Docker เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานเรื่อง Docker มาก่อน ซึ่งจะอธิบายถึงวิธีการใช้งาน Docker context

บทความนี้เป็นการสรุปไว้สำหรับทบทวน และมีตัวอย่างเล็กน้อยจากเนื้อหาอ้างอิง ซึ่งจะไม่ได้อธิบายเนื้อหามาก

Kongvut Sangkla

Intro

สวัสดีครับ บทความนี้จะเล่าถึง Docker กับ Chip M1 โดย Docker เป็น Develop tools ที่ผมใช้งานประจำ และเมื่อได้รับเครื่องที่ใช้ Apple silicon ก็ตื่นเต้นมากที่จะได้ลองใช้กับ Docker

แนะนำให้อ่านบทความนี้ร่วม ว่าทำไมได้เครื่องใหม่มาทำไมถึงดูวุ่นวายกว่าเดิมกับ M1 "วิธีติดตั้ง Node.js บนเครื่องที่ใช้ CPU Apple Silicon M1" ที่มีการเปลี่ยนไปใช้สถาปัตยกรรมที่เป็น ARM ทำให้พบการใช้ Docker ที่ต่างจากเดิมที่เคยใช้งาน ดังนั้นจึงขอมาเขียนบันทึกไว้สักหน่อยครับ 😊

Kongvut Sangkla
Tags:

Intro

สวัสดีครับ บทความจะพูดถึง Docker volumes ที่เหมาะกับคนที่ใช้ Docker และมีความเข้าใจในระดับนึงแล้วนะครับ

ที่จริงช่วงหัด Docker ใหม่ ๆ ก็มีความสงสัยอยู่ว่าชนิดของ Volumes ของ Docker นั้นมีกี่แบบและต่างกันอย่างไร และที่สำคัญคือการสำรองข้อมูล (Backup) ของ Docker volume นั้นต้องทำอย่างไร

ดังนั้นบทความนี้เป็นการรวบรวมเหมือนสรุป และเป็นการเขียนเอาไว้เผื่อให้ตัวเองเข้ามาดูในอนาคตด้วย 😊

Kongvut Sangkla

Intro

สวัสดีครับ พบกับตอนที่ 2 จากคราวก่อนตอนที่ 1 จะเป็นการแนะนำและการติดตั้งโดยบทความนี้จะพามาลองใช้งาน Kong API Gateway โดยจะอธิบายเพื่อให้เห็นภาพและประโยชน์ในแง่การใช้งาน ซึ่งบทความมี 2 ตอนดังนี้

Kongvut Sangkla

Intro

สวัสดีครับ บทความนี้จะแนะแนวทางการรันสคริป MySQLTuner ที่เขียนด้วยภาษา Perl (รองรับ MySQL/MariaDB) โดยสคริปจะตรวจสอบแนะแนวทางการปรับปรุงค่า Configs ต่าง ๆ ของ Database Server หลังจากนั้นเราต้องแก้ไขค่าต่าง ๆ ตามคำแนะนำที่ไฟล์ config-file.cnfเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ Database server 🚀

Kongvut Sangkla

Intro

สวัสดีครับ บทความนี้จะพาทำ VPN Server ด้วย Docker + OpenVPN แบบง่าย ๆ ไม่ถึง 10 นาทีเสร็จ สำหรับใช้เชื่อมต่อทรัพยากรต่าง ๆ ในบ้าน เมื่อเวลาเราอยู่นอกบ้านและมีความจำเป็นต้องใช้งานระบบต่าง ๆ ภายในบ้านของเราเอง เช่น

  • เข้าถึงไฟล์ต่าง ๆ ที่อยู่บ้าน
  • เข้าถึง Media server
  • เข้า Service ภายในต่าง ๆ ที่เรามี
  • เข้าถึง Computer เครื่องอื่น ๆ เป็นต้น