Skip to main content

Kongvut Sangkla

Intro

สวัสดีครับ บทความนี้เป็นการทดสอบความตึงเครียด (stress) กับ Memory swap เป็นการทำ PoC เพื่อทดสอบสมมุติฐานว่า "ถ้าสมมุติ Swap Memory ไม่เพียงพอจะเกิดอะไรขึ้น" เป็นบทความเสริมจาก "วิธีการจัดการ Resouces limits ของ CPU (cores) และ Memory ใน Docker containers"

เพื่อเสริมเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน Memory swap ใน Docker container ช่วยเพิ่มเข้าใจและการปรับค่าที่เหมาะสม

Kongvut Sangkla

Intro

สวัสดีครับ บทความนี้จะพูดถึง shm (shared memory) ใน Docker ซึ่งเป็นการจัดการ Memory แบบหนึ่งใน Container เป็นบทความเสริมจาก "วิธีการจัดการ Resouces limits ของ CPU (cores) และ Memory ใน Docker containers"

โดยตามปกติค่าของ shm ของ Docker ได้กำหนด Default ไว้ที่ 64MB และเพิ่มได้ด้วย Option --shm-size หรือ shm_size สำหรับ Docker compose

Kongvut Sangkla

Intro

สวัสดีครับ บทความนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Docker คือวิธีจำกัดการใช้งาน CPU (cores) และ RAM ใน Docker containers โดยปกติ Docker containers จะมีการใช้ Resources ร่วมกัน (sharing) โดยที่บางครั้งอาจจะมี Container บางตัวใช้ CPU, RAM เกินไป

ผลจากการใช้ CPU, RAM เกินไปก็จะส่งผลทำให้ Resources และประสิทธิภาพของ Host ลดลง ดังนั้นบทความนี้จะอธิบายวิธีการจำกัด Resources เหล่านั้นเพื่อให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมดีที่สุด

Docker Resouces limits

Kongvut Sangkla

Intro

สวัสดีครับ วันนี้อยากจะแชร์มุมมองการทำงานด้วย Agile Framework ซึ่งเป็นหลักการทำงานประเภทหนึ่ง แต่สงสัยไหมว่าทำงานก็ต้องมีหลักการ (framework) การทำงานด้วยเหรอ ? ก็เพราะจะได้มีขั้นตอน กระบวนการ และการวัดผลได้

Agile Framework ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร มีนานแล้ว และมีหลาย ๆ องค์กรใช้หลักการนี้ในการบริหารงาน แต่โดยปกติแล้วทำงานด้วยหลักการทำงานด้วย Agile Framework ต้องทำหลายคน แต่ด้วยข้อจำกัด บทความนี้จะพูดถึงถ้าเราต้องทำงานคนเดียวหรือมีทีมไม่กี่คน แล้วอยากใช้ Framework นี้มาช่วยบริหารงานจะทำอย่างไรได้บ้าง 🚀

Scrum Work Process

Kongvut Sangkla

Intro

สวัสดีครับ บทความนี้เขียนเกี่ยวกับ Docker โดยจะเป็นเทคนิคการลดขนาด Image size หลังจากที่ Build Dockerfile เพื่อสร้าง Docker images ไว้สำหรับใช้รัน Containers

ดังนั้นการ Optimizing เพื่อทำให้ Docker image เบา (slim) ที่จะช่วยเพิ่มความเร็วและลดขนาดบนดิสสำหรับ Build และ Deploy Containers ที่ควรเข้าใจและฝึกฝนการปรับแต่ง Docker image ให้เหมาะสม

docker multiple stages

Kongvut Sangkla

Intro

สวัสดีครับ บทความนี้จะพูดถึง Vite ที่สร้างโดย Evan You ซึ่งเป็นผู้พัฒนา Framework Vue.js ที่บอกว่า "is next-generation frontend tooling" ที่มอบว่าเร็วในโหมด dev server

Imgur

Kongvut Sangkla

Intro

สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าวิธีจัดการกับ Styling (CSS) และข้อดี - ข้อเสีย ใน React App โดยปัญหาของคนเขียน React ในช่วงเริ่มต้น ไม่ว่าคุณจะหัด หรือฝึกมาจาก Tutorial ที่ไหนก็ตาม (ผู้เขียนก็เคยเป็น) จะพบว่ามันมีหลายวิธีมาก

แต่ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า ที่เขาพาทำส่วนใหญ่เป็นแบบง่าย (simple) เพื่อให้ผู้เรียน หรือผู้ที่ทำตามเห็นภาพและเข้าใจได้เร็ว แต่ด้วยความที่วิธีการจัดการกับ Styling ของ React นั้นมีหลายวิธีพอสมควร และวิธีไหนดีที่สุดบทความนี้จะอธิบายให้ฟัง 😊

Imgur

Kongvut Sangkla

Intro

สวัสดีครับ บทความนี้จะพูดถึง Tailwind CSS สำหรับคนที่เคยใช้งานมาแล้ว เนื่องจากเทคโนโลยีที่ได้ใช้งานบ่อยใช้เยอะช่วงนี้ พอใช้เรียนรู้และใช้งานแบบ Basic มาได้สักพัก ก็ไปค้นหาข้อมูลที่คนอื่น ๆ เขาเขียนและนำนำไว้เพื่อดูเทคนิค (Tips) และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ทำให้เจอข้อมูลที่น่าสนใจหลายอย่าง

บทความนี้จึงเป็นการรวบรวมและประเด็นที่น่าสนใจที่ค้นพบ และโน้ต ๆ ไว้อ่าน 🚀

Kongvut Sangkla
Tags:

Intro

จากตอนที่ 1 เจาะลึกความลับ Shallow และ Deep Copies ใน JavaScript เกิดความสงสัยต่อเรื่องการเก็บ Reference Address ทำให้ตั้งสมมุติฐานว่า ถ้ามีการใช้ Pointer ร่วมกันก็ แสดงว่าก็ส่งผลถึงความเร็ว ประสิทธิภาพ และการใช้ Memory ซึ่งถ้าเราสมมุติว่ามีโค้ดแบบนี้

Kongvut Sangkla
Tags:

Intro

สวัสดีครับ บทความนี้มีหัวข้อเกี่ยวกับ เจาะลึกความลับ Shallow และ Deep copies ใน JavaScript ที่ผมจึงได้พยายามอ่านและรวบรวมความเข้าใจเขียนเป็นบทความไว้ โดยมีรายละเอียดความคล้าย และความแตกต่างกันพอสมควร ซึ่งบทความมี 2 ตอนดังนี้

ในบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง deep และ shallow copies ใน JavaScript ทำไมเราจึงควรใช้วิธีสร้างแบบใด และเมื่อใดควรใช้อย่างใด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่เราอาจจะเข้าใจผิด เพราะความไม่รู้ และเรื่องประสิทธิภาพ

Imgur