Skip to main content

One post tagged with "line"

View All Tags

· 8 min read
Kongvut Sangkla

Intro

สวัสดีครับ บทความรีวิวอีกแล้ว 😄 แต่บทความนี้จะยาวหน่อยนะครับ โดยเป็นการรีวิว App จ่ายค่าส่วนกลางของหมู่บ้านพัฒนาด้วย Line LIFF ที่ผมเป็นผู้พัฒนาขึ้นมาเอง โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย และใช้งานฟรี โดยจะมีแยกเป็น 2 ส่วนคือ

  1. การทำงานของ App
  2. Tech stacks ที่ใช้ทั้งหมด

App ระบบจ่ายค่าส่วนกลางของหมู่บ้าน ใช้เวลาพัฒนาประมาณ 1 เดือน ทำงานบน LINE Front-end Framework (LIFF) สำหรับใช้งานในหมู่บ้านจัดสรร โดยเป็น App ที่พัฒนาบนพื้นฐานให้ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้งาน และ พยายามใช้ Tools ฟรีให้มากที่สุด