Skip to main content

2 posts tagged with "git"

View All Tags

· 5 min read
Kongvut Sangkla

Intro

สวัสดีครับ บทความนี้จะเขียนอธิบายแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเขียน Git commits โดยจะอ้างอิงกับ https://www.conventionalcommits.org/en/v1.0.0/ เป็นหลัก

เคยไหมพบปัญหาสมาชิกในทีมพัฒนาเขียน Git commits มั่ว 😄 ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบโครงสร้างไม่ดี หรือใส่รายละเอียดไม่ดี ทำให้การเรียกดูประวัติย้อนหลังเข้าใจยาก ลองมาดูตาม Convention นี้ซึ่งมีรายละเอียดที่เข้าใจง่ายที่ช่วยให้การสื่อสารกับทีมมีความเข้าใจง่ายขึ้นได้

· 3 min read
Kongvut Sangkla

Intro

สวัสดีครับ บทความนี้จะพามารู้จักกับ Git Commands ที่ Developers ทุกคนควรรู้จักโดย Git นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการเขียนโปรแกรมเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือสามัญประจำ Dev แต่เนื่องจากคำสั่งต่าง ๆ นั้นมีมากมาย และการเรียนรู้ Git จึงต้องใช้เวลา ซึ่งบางคำสั่งมักใช้บ่อย ๆ บทความนี้จึงได้รวบรวมคำสั่ง Git ที่มีประโยชน์ที่สุดที่นักพัฒนาทุกคนควรรู้