Skip to main content

One post tagged with "cloudflare"

View All Tags

Kongvut Sangkla

Intro

สวัสดีครับ บทความนี้จะพามารู้จักกับ Cloudflare Pages (https://pages.cloudflare.com) ที่จริงบริการนี้มีมานานแล้ว ส่วนตัวใช้งานแล้วมองว่าดีมากเลยอยากจะเขียนบทความการใช้งานไว้สักหน่อย โดย Blog ของผม https://blog.2my.xyz ตอนนี้ก็ใช้บริการของ Cloudflare Pages เหมือนกัน 😊