Skip to main content

ข้อดี - ข้อเสีย กับ 5 วิธีจัดการ Styling (CSS) ใน React App

Kongvut Sangkla

Intro

สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าวิธีจัดการกับ Styling (CSS) และข้อดี - ข้อเสีย ใน React App โดยปัญหาของคนเขียน React ในช่วงเริ่มต้น ไม่ว่าคุณจะหัด หรือฝึกมาจาก Tutorial ที่ไหนก็ตาม (ผู้เขียนก็เคยเป็น) จะพบว่ามันมีหลายวิธีมาก

แต่ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า ที่เขาพาทำส่วนใหญ่เป็นแบบง่าย (simple) เพื่อให้ผู้เรียน หรือผู้ที่ทำตามเห็นภาพและเข้าใจได้เร็ว แต่ด้วยความที่วิธีการจัดการกับ Styling ของ React นั้นมีหลายวิธีพอสมควร และวิธีไหนดีที่สุดบทความนี้จะอธิบายให้ฟัง 😊

Imgur

Inline style

เริ่มจากท่าเบสิคสุด ใคร ๆ ที่เขียน React ล้วนต้องเคยทำคือการเขียน Objects ของ CSS Style ด้วย JS แล้วนำไปแทรกตาม Element ของ HTML ที่ต้องการเรียกกว่า Inline style ตัวอย่าง

ข้อดี

 • ง่าย เพราะเขียนแทรกลงใน JS ได้เลย
 • เห็นผลลัพธ์เร็ว

ข้อเสีย

 • Reuse และ Maintain ยากเมื่อโปรเจคใหญ่ขึ้น
 • รก และทำให้ขนาดไฟล์ JSX ใหญ่ขึ้นเวลา Build แล้วก็จะได้ไฟล์ขนาดใหญ่
Live Editor
Result
Loading...

CSS Class Files

Imgur

คือการเขียน CSS Class ที่แยกออกมาเป็น 1 ไฟล์จากนั้นก็ใช้วิธี Import เข้า JSX เพื่อใช้งาน

ข้อดี

 • Reuse และ Maintain style ได้ง่ายกว่าวิธีแรก
 • เวลา Build แยกออกมาเป็นไฟล์ CSS กับ JSX

ข้อเสีย

 • Reuse และ Maintain ยากกว่าวิธีของ SCSS & LESS
 • ขาดการกำหนด Property (Mixins), Nested Rules, Functions & Operations แบบของ SCSS & LESS ที่ยืดหยุ่นกว่า
App.css
.div-style {
background-color: gray;
border-radius: 0.5rem;
padding: 15px;
display: flex;
justify-content: center;
}
.text-style {
font-size: 20px;
color: white;
font-weight: bolder;
}
import './styles/App.css'

() => {
return (
<div className="div-style">
<span className="text-style">Hello World!</span>
</div>
)
}

SCSS & LESS

Imgur

SCSS & LESS เป็น CSS Pre-processor ที่มีความสามารถยืดหยุ่นโดยความสามารถหลัก ๆ คือ

 • Variables
 • การกำหนด Property (Mixins)
 • Nested Rules
 • Functions & Operations

ข้อดี

 • ได้ข้อดีทั้งหมดแบบเดียวกับ CSS
 • มีความสามารถยืดหยุ่นกับงานที่ซับซ้อน

ข้อเสีย

 • ต้องติดตั้งหรือกำหนดค่าที่ใช้ในการ Build ของ CSS Pre-processor
 • ทำงานได้ช้ากว่า CSS นิดนึงเพราะต้อง Build ก่อน
 • ต้องสร้างไฟล์ที่เป็น Pre-processor (.less, .scss, .sass)

styled-components & emotion

Imgur

styled-components และ emotion คือ Library โดยทั้งสองใช้กับ React แต่ emotion สามารถใช้กับอย่างอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ React ได้ด้วย

ข้อดี

 • ได้ข้อดีทั้งหมดแบบเดียวกับแบบ CSS Pre-processor
 • มีความสามารถยืดหยุ่นกับงานที่ซับซ้อน ทำเป็น CSS Module ได้ง่าย
 • ไม่จำเป็นต้องสร้างไฟล์แบบ Pre-processor

ข้อเสีย

 • ต้องติดตั้ง Library เพิ่ม
 • ต้องศึกษาวิธีเขียนแบบ Best Practices ไม่งั้นก็จะทำงานช้าและอาจจะทำให้ได้ไฟล์ขนาดใหญ่ที่ไม่จำเป็น ตัวอย่าง https://emotion.sh/docs/best-practices

Tailwind

Imgur

Tailwind CSS คือ Utility-First CSS Framework เป็น CSS Selector แบบสำเร็จที่เรามานำ Class เล็ก ๆ มาประกอบกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานสามารถนำไป Implement ได้หลายแบบเช่น

 • ใช้แค่ Tailwind เพียว ๆ อย่าง Tailwind UI
 • Tailwind CSS + Ant-Design
 • Tailwind CSS + Material UI
 • Tailwind CSS + UI อื่น ๆ

ข้อดี

 • ด้วยความที่เป็น CSS Framework ทำให้เราไม่จำเป็นต้องจำคำสั่ง CSS แบบที่อื่น ๆ ทำให้ใช้งานได้ง่าย และไวกว่า
 • เขียน Style ที่ซับซ้อนได้ง่ายกว่าวิธีอื่น ๆ
 • บางคุณสมบัติที่เป็น Style ที่แต่ก่อนจำเป็นต้องเขียน Logic ช่วยแต่เมื่อเป็น CSS Framework สามารถทำเสร็จด้วย Tailwind ได้เลย
 • สามารถเอาไปใช้สผมกับ Library อื่น ๆ ทำให้ความสามารถของมันเพิ่มขึ้นเยอะมาก

ข้อเสีย

 • ต้องติดตั้ง Library เพิ่ม และถ้าใช้งานร่วมกับ Library ตัวอื่นอย่าง Ant-Design จำเป็นต้องมี Configs เฉพาะ
 • ต้องศึกษาวิธีเขียนแบบ Best Practices ไม่งั้นก็จะทำงานช้าและอาจจะทำให้ได้ไฟล์ขนาดใหญ่ที่ไม่จำเป็น ตัวอย่าง "Tailwind CSS เทคนิคและแนวปฏิบัติแบบ Best Practices"

สรุป

สำหรับเครื่องมือที่ใช้จัดการกับ Styling ใน React มีหลายตัวโดยแต่ละตัวก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน

จากประสบการณ์ตัวที่ดีที่สุด และแนะนำคือ Tailwind CSS ตัวรองลงมาคือ emotion และ styled-components ตามลำดับ

เพราะว่าช่วงนี้ใช้ Tailwind CSS บ่อยและเมื่อได้ใช้ก็ค่อนข้างเปิดโลกใหม่พอสมควร ซึ่งจากแต่ก่อนอะไรที่เคยทำยาก ๆ กับทำได้ง่ายกว่าเมื่อใช้ Tailwind CSS ทำให้ช่วงหลัง ๆ โปรเจคใหม่ ๆ จะใช้ Tailwind CSS ทั้งหมด

ผังโครงสร้างนี้เป็นการสรุป และจัดกลุ่มว่าแต่ละตัวอยู่ประเภทอะไร

Imgur

แผนผังสรุปประเภทของ Styling (ยังมีตัวอื่น ๆ อีกที่ไม่ได้นำมาใส่ในผัง เช่น CSS Post-processor)

info

ห้ามเอา Tailwind ไปเทียบกับ Bootstrap หรือ Bulma เพราะว่าคนละวัตถุประสงค์การใช้งาน เพราะทั้ง Bootstrap และ Bulma นั้นอยู่ในกลุ่ม General Purpose แต่ Tailwind เป็น Utility-based

Question ?

คำถามต่อมาคุณคิดว่า MUI (Material UI) และ Ant Design อยู่ในกลุ่มประเภทอะไร ?

References

Loading...