Skip to main content

One post tagged with "mindsets"

View All Tags

· 2 min read
Kongvut Sangkla

Intro

สวัสดีครับ ที่จริงเรื่องนี้ก็ไม่ได้กะว่าจะเขียน มันเป็นเพียงหัวข้อในใจเมื่อนานมาแล้ว ดังนั้นเอาเป็นว่าเขียนสรุปไว้สักหน่อยจะได้ไม่คาใจ 😅

หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่แวะเข้ามาอ่าน 😊