Skip to main content

One post tagged with "agile framework"

View All Tags

Kongvut Sangkla

Intro

สวัสดีครับ วันนี้อยากจะแชร์มุมมองการทำงานด้วย Agile Framework ซึ่งเป็นหลักการทำงานประเภทหนึ่ง แต่สงสัยไหมว่าทำงานก็ต้องมีหลักการ (framework) การทำงานด้วยเหรอ ? ก็เพราะจะได้มีขั้นตอน กระบวนการ และการวัดผลได้

Agile Framework ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร มีนานแล้ว และมีหลาย ๆ องค์กรใช้หลักการนี้ในการบริหารงาน แต่โดยปกติแล้วทำงานด้วยหลักการทำงานด้วย Agile Framework ต้องทำหลายคน แต่ด้วยข้อจำกัด บทความนี้จะพูดถึงถ้าเราต้องทำงานคนเดียวหรือมีทีมไม่กี่คน แล้วอยากใช้ Framework นี้มาช่วยบริหารงานจะทำอย่างไรได้บ้าง 🚀

Scrum Work Process